Regulamin

1) Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
2) Wstęp mają tylko osoby przestrzegające zasad dress code, określonego przez organizatorów.
3) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz fotografowania i rejestrowania przebiegu imprezy. Organizatorzy zapewniają wyznaczoną obsługę reporterską, która zapewni konieczną dbałość o zachowanie anonimowości naszych gości.
4) Na terenie imprezy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych (poza strefą wyznaczoną do tego celu).
5) Prosimy o szanowanie prywatności innych uczestników oraz odpowiedzialne i rozsądne korzystanie z udostępnionego sprzętu.
6) Przed podjęciem jakiejkolwiek interakcji z drugim uczestnikiem imprezy najpierw trzeba się go zapytać o zgodę.
7) Impreza nie ma charakteru „sexparty” i nie pozwala na zachowania stricte seksualne.
8) Prosimy o nierozprowadzanie ulotek i plakatów, oraz innych materiałów promocyjnych bez zgody organizatorów.
9) Wszelkie sprawy sporne oraz nieuregulowane regulaminem podlegają ocenie i rozstrzygnięciu przez organizatorów.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.